Tonos de Pasión| Semana Santa de Palencia 2018

Tonos de Pasión Semana Santa Palencia 2017

Domingo, 4 de marzo de 2018 | 12h. | Teatro Principal de Palencia